Program Motivasi

Program Motivasi Inspirasi SPM Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia (YaPEIM) peringkat negeri Terengganu telah dirasmikan oleh Yang Berhormat Haji A. Latiff bin Awang, Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan, Sains, Teknologi Dan Transformasi Kerajaan Negeri pada 26 Oktober 2017 di Dewan Utama Majlis Daerah Marang.

Contacts:
Posted by: ruzlan on