Fokus PPD

 

WAR CRY  

MARANG MEGANG

  1. MEGANGmembawa makna mengungguli, mendepani, berprestasi tinggi, mengungguli, mantap, konsisten, menjadi pemimpin perubahan, keterbilangan dalam semua aspek dan memiliki ciri-ciri sebagai juara.
  2. Warna merah menggambarkan perjuangan, keberanian,kegigihan,semangat waja, tangkas bertindak , bijak membuat keputusan dan pantas membuat penambahbaikan  berterusan ke arah keterbilangan.
  3. MEGANGmerupakan simbolik kepada kekuatan perjuangan pendidikan di daerah Marang yang berpaksikan empat Fokus Utama Pendidikan Marang Terbilang yakni; Keterbilangan Kepemimpinan, Keterbilangan Akademik, Keterbilangan Sahsiah dan Kokurikulum serta Keterbilangan PIBK yang bergerak secara bersepadu dalam arus perdana yang besar, berimpak dan beriltizam ke arah merealisasikan Kemenjadian Murid Secara Holistik terlaksana secara berkesan.